استفاده از هولوگرام دو بعدي براي عدم جعل

استفاده از هولوگرام دو بعدي براي عدم جعل 

به كار گيري  هولوگرام دو بعدي براي اينكار اين روزها بطور اساسي متداول شده. اينكار جلوي جعل را ميگيرد و تفاوت محصول را آشكار ميكند.حتي هر چند وقت يكبار هم دولت ها كمپين هايي جهت جلوگيري از جعل و تقلب راه مي اندازند و به مردم درباره برچسب هولوگرام  محصول آگاه سازي ميكنند و سنديتشان را تاييد ميكنند. هر نوع كالاي تقلبي جذابيت محصول اصلي را زير سوال ميبرد. براي فرآيند هاي گذشته و آينده شركت و همچنين براي اطمينان هزينه هاي زيادي را روي توليد هولوگرام  دوبعدي پياده سازي ميكنند.نقش هولوگرام در پيشگيري از جعل بدين گونه است كه اين هولوگرام امنيتي  روي بستبه بندي چسبانده ميشود و محصول را بيشتر از جعل در بازار حفظ ميكنند. به اين ترتيب مشتري محصول خاص با برند خاص را وقتي داراي برچسب هولوگرامميباشد راحت تر انتخاب ميكند.
در هرحال اين به نفع هردو طرف يعني مصرف كننده و توليد كننده ميباشد. اين روزها حتي اشخاص عادي هم معني هولوگرام را ميداند ، كه فقط روي محصولات واقعي ديده ميشود. هولوگرام دو بعدي هماهنگ با بقيه فناوري هاي هولوگرافيك امري واجب براي حفظ اطمينان از اصالت كالا ميباشد. قراردادن هولوگرام روي بسته بندي دارو كاملا واجب است. اين مساله آگاهي نسبت به محصول را افزايش ميدهد و محصول را خاص بروز ميدهد. حتي شيوه اي براي تبليغ نيز ميباشد. شركت ها با هولوگرام خود از رقيبانشان خود را متفاوت ميكنند. هولوگرام  داراي اسم محصول ، لوگو و پيام هايي است كه شركت ميخواهد انتقال دهد. افراد داراي تخصص گوناگون براي اينكار استخدام ميشوند.

 انواع هولوگرام ها در پيشگيري از جعل


هولوگرام ها را براي ضد جعل كردن محصولي يا چيزي استفاده مي كنند . هولوگرام ها توانايي اين را هم دارند كه به عنوان  ميتوانند نماد از  كمپاني يا محصولات باشند. بكار بردن آن شيوه اي نوين براي حفظ كردن برند تجاري در بازار ميباشد. در بازار محصول نياز آشكاري به جلوگيري از تقلب ديده ميشود.و نقش هولوگرام در پيشگيري از جعل  غير قابل انكار است . اين روزها چيزهايي كه در بازار مبادله ميشوند همه كاملا اصل نيستند. چه دارو ، صابون ، و يا وسائل برقي و محصولات غذايي.اين قضيه باعث درگيري مصرف كننده ، توليد كننده و حتي دولت ها ميشود.افراد زيادي هستند كه سعي به جعل و سودجويي كالاهاي ديگر را دارند.مشتري صادقانه با كالاهاي جعلي فريب ميخورد و در دام كالاي جعلي ميافتد.

نوشته شده توسط نادر رفيعي | ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۳۱:۲۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |هولوگرام