استفاده از فناوري هولوگرام در آموزش و محيط زيست

استفاده از فناوري هولوگرام در آموزش و محيط زيست


اين فناوري قابليت را مي توان بصورت  تجربه سه بعدي به استادان و دانش آموزان در دنياي مجازي تحميل كرد.
براي مثال دانش آموزان گريس وود با بررسي كاربرد هاي هولوگرافي در فعاليت قلبي به طور كامل متحول ميشود. يكي از دانش آموزهاي گريس وود جهت فهميدن دقيقتر حقيقت قلب از روش كالبد شكافي استفاده كرد.
او با تصاوير هولوگرافي بطور كامل عملكرد و جايگاه دريچه آئورت را كشف نمود.همه چيز از راه هولوگرافي عيني و آشكار ديده ميشود. حتي مكانيزم پمپاژخون در بدن را خيلي ساده ميتوان درك نمود. كلينيك كليولند در تلاش است محوطه آموزشي درماني به اندازه 485000 متر مربع و همينطور كامل كردن دوره آموزشي كاملا ديجيتالي آناتومي بدن است. دانشگاه تخصصي غرب و كلينيك كليولند از پيشگامان سازمان هاي بكاربرنده هولولنز مايكروسافت هستند. با توجه به شاخه آناتومي بدن مرحله آغازين هولوآناتومي موجود ميباشد.

حضور هولوگرافي در واقعيت مجازي


دانشگاه تخصصي غرب در تلاش است برنامه فناوري را به ساير زمينه هاي تحقيقاتي مثل كلاس هاي مهندسي پروفسور بوچنر براي ديدن مدل مولوكولي و .هستند.
هولولنز به همه دانش آموزها امكان درك كردن همه مفاهيم از راه تصاوير سه بعدي مجازي را فراهم ميكند.
هولولنز مرز بين دنياي مجازي و حقيقي را از بين ميبرد. فناوري ساخت هولوگرام  امكان بازيازي مجسمه در موزه هنري كليولند را فراهم ميكند. ساير برنامه آموزشي كه برپايه هولوگرافي اجرا شده اند شامل موارد زير است:
• آزمايشگاه بيرون افكني جت ناسا اپليكيشني را توليد كرد كه امكان آزمايش سطح مريخ را با وسايل خاصي ميدهد.
• دانش آموزهاي باستان شناسي با اين فناوري تمام حفره هاي دنيا را بررسي ميكنند.
• باستان شناس ها از راه فناوري اشياي باستاني را در شكل واقعي ديده و لمس كرده اند.
• دانشجوهاي ستاره شناسي بينظمي هاي پديد آمده در سطح كهكشان را بطور كامل مشاهده ميكنند
جاي اميدواري است كه در آينده همه محدوديت ها بخاطر گسترش حقايق هولوگرام از بين بروند.

نوشته شده توسط نادر رفيعي | ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۴۵:۳۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |هولوگرام